Erste Max Hitelkártya

Több van benne, mint gondolná! Tudta, hogy az Erste Max hitelkártyájával akár évi 96 000 forint visszatérítést is kaphat? 0% havi hitelkamat 6 hónapig 2021.07.01-2021.12.31. között újonnan igényelt Erste Max hitelkártya főkártya esetén, 6 hónap után a havi hitelkamat: 2,37-2,77% a hitelkeret mértékétől függően. THM: 38,76% (3)

Használja ki Ön is maximálisan a benne rejlő lehetőségeket!

  • Akár 4% visszatérítés: A kiemeltnek választott három üzletkategóriához tartozó üzletekben Erste Forint bónuszt is kap, ha betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlásaihoz belföldön és külföldön (hitelkártyával, továbbiakban: vásárlás) Erste Max Hitelkártyáját használja, és így vásárlásai összegéből 4%-ot visszatérítünk Erste Forintok formájában!2
  • Bárhol vásárol Erste Max Hitelkártyájával, a vásárlás összegének 1%-át visszakapja Erste Forintok formájában.
  • Belföldi és külföldi vásárlásai összegéből visszatérítést kap Erste Forintok formájában.
  • Most 10 000 Erste Forint csatlakozási bónusszal5

THM: 2021.07.01-2021.12.31 között újonnan igényelt Erste Max hitelkártya főkártya esetén: 38,76%4

Pontgyűjtés:

Három kiemelt üzlet kategóriát választhat ki az alábbiak közül az  internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatásban.

Az Erste Forint visszatérítés alapja legfeljebb a Főkártyabirtokos Erste Max Hitelkártyájához tartozó hitelkeret összege, maximum 200 000 forint. A vásárlások után a Főkártyabirtokos kap visszatérítést a Banktól. (Főkártyára és Társkártyákra költésekkel együtt).

Kiemelt kategóriák módosítása:

Módosíthatja a Kiemelt üzlet kategóriákat, ha a módosítási igény bejelentése és a legutolsó kategóriamódosítás közötti időtartam meghaladja a 180 naptári napot (az időtartamot a rendszer automatikusan ellenőrzi). A módosítás fordulónapon lép életbe.

Pontbeváltás:

Aktuális egyenlegét a Bankkártyák / Erste Forint nyilvántartás menüpontban nézheti meg és itt kezdeményezheti a pontok beváltását is.
1 Erste Forint = 1 Forint
Minimum beváltható összeg: 5000 Erste Forint

A tervezett vásárlás előtt, vagy a vásárlást követően legkésőbb a soron következő fordulónap előtt 1 (egy) munkanappal az internetbanki vagy mobilalkalmazási szolgáltatásban szükséges kezdeményeznie.

Több üzletkategória között felosztva is beváltható, de a beváltásnak minden üzletkategóriában el kell érnie az 5000 Erste Forintot.

Ha a Hitelszámlán könyvelésre került a vásárlás, akkor a beváltott Erste Forintok összegét forint pénznemben automatikusan jóváírjuk a következő fordulónapon.

A pénzvisszatérítés összegéről havonta a Számlakivonaton értesítjük. Ha a Számlatulajdonos díjmentes SMS-szolgáltatással (Fordulónapi SMS szolgáltatással) rendelkezik, akkor a pénzvisszatérítési tranzakciókról a Bank tájékoztatást küld.

Reprezentatív példa

Az adatok tájékoztató jellegűek. Az egyedi ügyletre irányadó feltételeket az egyedi szerződés tartalmazza. A hitel futamideje alatt a hitelkártya kamata és díjai a szerződésben meghatározott esetekben és módon változhatnak, melytől függően a feltüntetett értékek módosulhatnak.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletes kondíciókat és szerződéses feltételeket az Erste Bank mindenkor hatályos Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételei és a vonatkozó Lakossági Hitel Hirdetmény tartalmazza, amelyek megtalálhatóak a bankfiókokban és honlapunkon. A banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat a Magyar Nemzeti Bank honlapján http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem találhat.

Az Erste Max Hitelkártya Erste Hitelkártyának (standard Erste Hitelkártyának) minősül, amelyhez a Hirdetményben meghatározott akció keretében az Erste Max Hitelkártya Program Részvételi Feltételek dokumentumban meghatározottak szerint a Bank határozatlan időre Erste Forint visszatérítést biztosít.

Az Erste Forint gyűjtés és beváltás, valamint a Csatlakozási bónuszra való jogosultság mindenkori hatályos feltételeit és részleteit az Erste Max Hitelkártya Program Részvételi Feltételek , Erste Max Credit Card Programme Terms of Participation tartalmazzák.

1 Az éves szinten 96 000 Ft megtakarítás abban az esetben érhető el, ha a Hitelszámlán egy éven keresztül, minden elszámolási időszakban 200 000 Ft összértékű kártyás vásárlási tranzakció történik, és minden vásárlás a 4% Erste Forint visszatérítést biztosító kiemelt üzletkategóriák egyikében történik, valamint a főkártyabirtokos a vásárlásai után jóváírt Erste Forintokat pénzvisszatérítésre váltja. Az Erste Bank az üzlet típusát minden esetben a hitelkártyát elfogadó bank által a tranzakcióban megjelölt kereskedelmi kategóriakód (ún. MCC-kód) alapján határozza meg.

2 Ön által kiválasztott, három kategóriához tartozó üzletekben jár a 4%-os visszatérítés. Az Erste Max Hitelkártya főkártyabirtokosa egy adott elszámolási időszakon belül a hitelkeret összegével megegyező, de legfeljebb 200 000 Ft vásárlási összeg után kaphat Erste Forintokat a banktól (ez az Erste Forint gyűjtési alap). Benzinkúton történt vásárlásai esetében a bank elszámolási időszakonként maximum 30 000 Ft vásárlásig ad Erste Forint bónuszt. A korlátozás a 4%-os és az 1%-os Erste Forint visszatérítésre összevontan értendő. A jóváírt Erste Forintok összegének számításánál a vásárlási tranzakciók terhelésének időbeli sorrendje a mérvadó. A társkártyával történt vásárlás tranzakciók is beleszámítanak a Főkártyabirtokos Erste Forint gyűjtési alapjába.

3 A 2021.07.01 – 2021.12.31 között befogadott új Erste Max hitelkártya (főkártya) igénylések esetén a hitelkeret rendelkezésre bocsátását követő 6. hónap utáni első fordulónapig a havi hitelkamat: 0%, az ezt követő időszaktól érvényes havi hitelkamat: 2,37-2,77% a hitelkeret mértékétől, melyet részletesen a Lakossági Hitelkártya Hirdetmény tartalmaz.

4 A THM a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv, valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010 (III.25) kormányrendelet (továbbiakban: THM-rendelet) alapján 375 ezer forint hitelösszeg, 12 hónap futamidő, a rögzített havi hitelkamat, valamint a zárlati díj figyelembevételével került kiszámításra. A kamat mértéke, a kártya kibocsátási díj és annak levásárlásának részletes feltételei, valamint a zárlati díj a mindenkori hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben kerül rögzítésre. A Bank a THM számításánál nem vette figyelembe a THM-rendelet 3.§ (3) bekezdésében meghatározott tételeket (késedelmi kamat, egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik). A hitel teljes díja a kamaton felül magában foglalja az összes díjat, jutalékot, költséget és adót. A THM értéke a jogszabályi feltételek változása esetén módosulhat, és nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

5 A Bank a 2021.10.01 és 2021.12.31. között új Erste Max Hitelkártyát igénylő Főkártyabirtokosok részére egyszeri 10 000 Erste Forintot ír jóvá, ha a hitelkártya jóváhagyásra került és a Főkártyabirtokos a hitelkártya igénylésekor (1) mobiltelefonszámot és e-mail címet ad meg, annak érdekében, hogy az Erste Bank ezen megadott elérhetőségekre, termékeire és szolgáltatásaira vonatkozóan megkeresse telefonon, SMS-ben, e-mailben  és internetbanki/mobilalkalmazási szolgáltatáson keresztül (2) díjmentes Erste internetbanki szolgáltatást és e-kivonatot igényel, (3) legalább egy alkalommal egy vásárlási tranzakciót végez a kártyával a kártya Bank általi jóváhagyását követő szintén 60 napon belül (ezen időszak alatt a vásárlási tranzakciónak könyvelésre kell kerülnie). Amennyiben az akció keretében igényelt Erste Max Hitelkártyát a Főkártyabirtokos annak kibocsátásától számított 12 hónapon belül megszünteti, a Bank jogosult a csatlakozási bónusz megvonására akként, hogy a csatlakozási bónusz forint összegével a Főkártyabirtokos hitelszámláját megterheli. Az csatlakozási bónusz akció részleteit az Erste Max Hitelkártya Program Részvételi Feltételei tartalmazzák.